Torcal Estates Fincas and Country property - Málaga, Spain

Fincas and Country property - Málaga Property

 English version | Country property for sale in Malaga, Andalucia, Spain Home

Een gids voor het kopen van uw huis in AndalucíaHet kopen van onroerend goed in Spanje hoeft niet zo angstaanjagend te zijn als het misschien op het eerste oog lijkt. Het is wel belangrijk om een paar basale regels te volgen.

Maak gebruik van een Spaanse advocaat – het is van essentieel belang om een Spaanse advocaat te kiezen die werkt in het gebied waar u wilt kopen. Daarnaast is het van groot belang dat deze advocaat de Engelse taal beheerst zodat u zonder ingewikkelde vertalingen uw vragen kunt stellen en zaken kunt bespreken.

Als u nog geen Spaanse advocaat in de arm heeft genomen dan kan Torcal Estates een aantal bekwame advocatenkantoren aanraden die vestigingen hebben in de omgeving van uw nieuwe huis. Elk van deze advocaten en hun secretaresses spreken Engels en zijn in onze ogen efficiënt en hebben verstand van zaken.

Voordat u de aanschaf van een huis kunt afronden heeft u een NIE en een Spaanse bankrekening nodig. Het NIE is een document dat gebruikt wordt ter identificatie. Deze zaken kunnen relatief gemakkelijk worden verkregen, hoewel het verstandig is om uw advocaat te vragen of zij u helpen met het papierwerk.

Tot koop overgaan

Als u uw nieuwe huis heeft gevonden en tot overeenstemming bent gekomen over de prijs, dan zult u een waarborgsom (normaal is dit €3000,-) moeten betalen aan de advocaat van de verkoper om te garanderen dat het huis per direct van de markt wordt gehaald (normaal gesproken zal dit voor een periode van 15-30 dagen zijn).

Daarna zult u (met behulp van uw advocaat) het contract moeten opstellen dat de basis zal vormen voor de koop. In dit contract kunnen voorwaarden aan de koop worden gesteld, zoals bijvoorbeeld roerende zaken of de exacte opleverdatum, die u bent overeengekomen met de verkoper.

Totdat dit contract ondertekend is, bestaat de mogelijkheid dat het huis aan een andere partij verkocht wordt of dat u zich terugtrekt uit de koop (met de kans dat u de initiële waarborgsom verliest).

Als het contract is ondertekend en uitgewisseld is, dan bent u verplicht 10% van de verkoopprijs (minus eventuele initiële waarborgsom) te betalen aan de advocaat van de verkoper.

Wij adviseren u dat u het overmaken van geld vanuit Nederland ruimschoots op tijd regelt, zodat betaling zonder problemen gedaan kan worden. In het verleden zijn banken het geld nog wel eens voor een aantal dagen ‘kwijtgeraakt’ en dit zou onnodig extra stress kunnen veroorzaken. U zult veel meer op uw gemak zijn als u weet dat uw geld ruimschoots op tijd op uw Spaanse bankrekening staat.

Het restbedrag van de aankoopprijs moet betaald worden bij afronding van de koop (normaliter bij de overdracht op het notariskantoor). De datum dat deze afronding plaatsvindt zult u ruimschoots van tevoren weten, zodat u voldoende tijd heeft om geld beschikbaar te hebben en zo het risico van vertraging te verkleinen.

Uw advocaat zal u helpen met de details van de verkoop. Het is echter ook van belang dat u zelf op de hoogte bent van het bestaan van een aantal belangrijke documenten om de vordering van uw aankoop goed te kunnen volgen.

Elk van de volgende documenten moet in orde zijn voordat u de koop van uw nieuwe huis kunt afronden:

De Escritura Publica

Dit is het bewijs van eigendom. Het is geregistreerd bij het eigendomsregister (Registro de la Propriedad) en het is de enige eigendomsgarantie hier in Spanje. Opgenomen in de eigendomsakte zijn een korte omschrijving van het onroerend goed, de details van de eigenaren en eventuele lasten die het onroerend goed beïnvloeden, zoals hypotheken, recht van overpad, waterbronnen en gerechtelijke beslagen.

Onroerendgoedbelasting

De jaarlijkse onroerendgoedbelasting wordt in rekening gebracht op een document gericht aan de eigenaar en heet IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Er wordt IBI over de grond alsook over het huis in rekening gebracht. Dit document is erg belangrijk om twee redenen;
  • ten eerste bewijst het dat er geen belastingen over het onroerend goed uitstaan. Idealiter zou u erop moeten staan dat u de afschriften van de laatste vijf jaar te zien krijgt om er zeker van de zijn dat alle belastingen betaald zijn.

  • ten tweede bevat dit document de Kadastrale Referentie en de getaxeerde waarde (Valor Catastral) die vervolgens bepaalt welke belasting afgedragen moet worden.

Kadastraal certificaat

Het Catastro is het tweede systeem dat gebruikt wordt om de exacte locatie en grenzen van het onroerend goed te bepalen. Dit certificaat bestaat uit twee delen: het eerste deel is een woordelijke beschrijving van het onroerend goed en het tweede deel is een grafische voorstelling door middel van plattegrond of luchtfoto’s. Dit document bewijst de legaliteit van het onroerend goed.

Belastingen en andere kosten

Er zijn een aantal belastingen en andere kosten die betaald moeten worden over elk onroerend goed dat u aanschaft in Spanje.

Deze variëren voor elk persoon en van geval tot geval, hoewel naar alle waarschijnlijkheid 10% van de koopprijs nodig zal zijn om alle kosten te dekken.

Er zijn twee belastingen die betaald moeten worden. De eerste is de Andalusische overdrachtsbelasting (Impuesto de Tranmissiones Partrimoniales). Deze belasting wordt geheven over alle verkopen van onroerend goed en bedraagt 7% van de aangegeven waarde in het contract.

Als u een nieuw huis direct van de projectontwikkelaar koopt dan zal de belasting ook 7% zijn, maar wordt deze nu IVA genoemd (hetzelfde als de BTW in Nederland). Dit lijkt dus eerder op een transactie tussen bedrijven dan tussen twee particulieren.

De tweede belasting die betaald moet worden is de leges en die bedraagt 1%.

Het honorarium voor notarissen is vastgesteld met behulp van een officiële schaal. De hoogte daarvan zal variëren overeenkomstig de hoeveelheid land, de grootte van het onroerend goed en de prijs waarvoor het onroerend goed verkocht wordt. Meestal liggen deze kosten tussen de €350,- en €650,- .

Het eigendomsregister zal bijgewerkt worden met de gegevens van de nieuwe eigenaar zodra de overdracht heeft plaatsgevonden en de kosten hiervoor zijn vergelijkbaar met de notariskosten.

Wie betaalt?

Het is opmerkelijk dat er geen Spaanse wet bestaat waarin is vastgelegd wie welke belasting moet betalen bij onroerend goed transacties.

Van oudsher is het gebruikelijk dat de verkoper de notariskosten en de belasting over waardevermeerdering (Plus Valia) betaalt.

Normaal gesproken betaalt de koper de overdrachtsbelasting en eventuele leges zoals hierboven omschreven.

Spaanse consumenten organisaties adviseren dat deze verdeling de gewone gang van zaken is, alhoewel er uitzonderingen mogelijk zijn waarbij de verkoper erop kan staan dat de koper alle belastingen en commissies betaalt.

Hoeveel te declareren?

Lange tijd was het in Spanje gebruikelijk om de waarde van je huis niet geheel te declareren om de overdrachtsbelasting zo laag mogelijk te houden. Dit helpt de verkoper daarnaast ook om de Plus Valia te omzeilen.

De laatste jaren is er sprake van een omslag. Spaanse advocaten adviseren hun cliënten om de afgesproken prijs geheel (of bijna geheel) te declareren. Dit komt doordat de Spaanse belastinginspecteurs meer en meer onderzoek doen naar de waarde van het huis in zaken waar zij fraude vermoeden.

Als u een huis koopt en de verkoper staat erop dat de waarde van het huis niet in zijn geheel gedeclareerd wordt, dan bestaat de kans dat de belastingautoriteiten na afronding van de koop een boete zullen opleggen.

Daarbij komt ook nog dat als u het huis in de toekomst verkoopt de Plus Valia zal worden geheven over de winst (het verschil tussen de gedeclareerde koopprijs en de gedeclareerde verkoopprijs) die u gemaakt heeft sinds u het huis gekocht heeft. Hierdoor kunt u zichzelf in de toekomst blootstellen aan een hoge naheffing.Quick Links

» Fincas in Andalucia, Spain
» Fincas in Villanueva de la Concepción
» Fincas in Almogia
» Fincas in Colmenar
» Detached Villas in Andalucia, Spain
» Detached Villas in Villanueva de la Concepción
» Detached Villas in Almogia
» Detached Villas in Antequera
» Detached Villas in Colmenar
  » Country Property in Andalucia, Spain
» Country Property in Villanueva de la Concepción
» Country Property in Almogia
» Country Property in Colmenar
» Country Property in Antequera
» Town/village homes in Andalucia, Spain
» Town/village homes in Villanueva de la Concepción
» Town/village homes in Almogia
» Town/village homes in Colmenar
Copyright © 2019 Torcal Estates - All rights reserved under International laws
Valid XHTML 1.0 Transitional   CSS Valid